Personal Site

logo picu

Welkom op de website van
de landelijke werkgroep Intensive Care Kinderen

 

PICU staat voor Pediatrische Intensive Care Unit, een afdeling Intensive Care voor kinderen.

Op een PICU liggen kinderen van 0-18 jaar waarvan de vitale functies bedreigd zijn, daar vaak ondersteuning voor nodig hebben en bij wie nauwkeurige observatie vereist is. Verpleegkundigen van de diverse PICU's hebben zich verenigd in onze landelijke werkgroep waar elk centrum in is vertegenwoordigd.

 

 

Algemene informatie over de Intensive Care voor Kinderen is te vinden op www.ick.nl

 

 

Op donderdag 4 oktober 2018 was de bijscholingsdag

'NEUROLOGICA'

Verdrinking, Neurotrauma, Meningococcensepsis, Epilepsie, Vroeg Intensieve Neurorevalidatie, Donatie/transplantatiechirurgie en een Verhaal

Doelgroep: ICK, ICV en SEH verpleegkundigen, ambulance personeel en kinderverpleegkundigen.

De presentaties vind je hier

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------