Richtlijnen

Vanaf 2001 werkt de Landelijke Werkgroep Intensive Care Kinderen diverse richtlijnen uit. Februari 2004 is de richtlijn voor de opvang van een kind met een meningococcensepsis gereed gekomen, in 2007 de richtlijnen voor de opvang van een drenkeling, in 2010 de richtlijnen voor de opvang en zorg voor een kind met een neurotrauma, 2012 traumatologie, 2014 respiratoire problemen, 2016 pediatrische cardiologie en chirurgie en in 2018 neurologie en neurochirurgie. Ook staan hier van elk symposium de syllabus en sommige presentaties.
U vindt hierin de uitwerking van de belangrijkste aspecten in een PDF bestand.
Van de richtlijnen is ook nog een syllabus te downloaden.

– Met de borst vooruit: download hier de presentaties:

– Neurologica: download hier de presentaties:

– Hard voor hart: download hier de syllabus

– Happen naar lucht: download hier de syllabus

– Traumatische ervaring: download hier de syllabus.

– Neurotrauma: download hier de syllabus.

– Verdrinking: download hier de syllabus.

– Meningococcensepsis: download hier de syllabus.